صدای منتقد درون

چه احساسی داشتی اگر یک نفر برای هر کاری تو را نقد می‌کرد؟

گفتن چیزهایی مثل: “تو خیلی احمقی” ، “تو عجیب و غریب هستی” ، “تو مثل دیگران نیستی” ، “تو زشتی یه نگاه به دماغت بنداز” و … . احتمالاً این طور صحبت‌هایی را تحمل نمی‌کنی و اجازه نمی‌دهی کسی با  تو این طور صحبت کند. پس چرا این نقدهای ظالمانه در مورد خودت را می‌پذیری؟

 

همه ما یک صدای درونی انتقادی داریم که می‌خواهد زندگی کردن را به ما بیاموزد!

 

 

در این ویدئو با ما همراه باشید تا بدانید صدای درونی منتقد از کجا می‌آید.

 

این مطلب در ویدئو ارسال شده است . این لینک. را نشان کنید .